• .com $0.99
  • .net $0.99
  • .org $0.99
  • .xyz $0.99

Cung cấp dịch vụ tốt nhất
Cho Doanh nghiệp của bạn

Dịch vụ

WordPress Hostings

Dễ dàng, giá cả phải chăng và chỉ cần kéo và thả, sau đó xuất bản. Thực sự dễ dàng.

Shared Hosting

Dễ dàng, giá cả phải chăng và chỉ cần kéo và thả, sau đó xuất bản. Thực sự dễ dàng.

VPS Hosting

Dễ dàng, giá cả phải chăng và chỉ cần kéo và thả, sau đó xuất bản. Thực sự dễ dàng.

VPS Hosting

Dễ dàng, giá cả phải chăng và chỉ cần kéo và thả, sau đó xuất bản. Thực sự dễ dàng.

Dedicated Server

Dễ dàng, giá cả phải chăng và chỉ cần kéo và thả, sau đó xuất bản. Thực sự dễ dàng.

WordPress Hostings

Dễ dàng, giá cả phải chăng và chỉ cần kéo và thả, sau đó xuất bản. Thực sự dễ dàng.

Cyberlux Mang Đến Cho Bạn Giá Tốt Nhất
Lựa Chọn Gói Cước Của Bạn

Gói Cước Giá

Cloud Hosting

Lý tưởng cho các nhà thiết kế web & nhà phát triển
quản lý nhiều dự án.
Bắt đầu từ
$3.99/ Mỗi tháng
Giảm giá 80% $169.99
$ 3.99 /tháng khi bạn gia hạn

VPS Hosting

Lý tưởng cho các nhà thiết kế web & nhà phát triển
quản lý nhiều dự án.
Bắt đầu từ
$5.99/ Mỗi tháng
Giảm giá 80% $99.99
$ 5.99 /tháng khi bạn gia hạn

Shared Hosting

Lý tưởng cho các nhà thiết kế web & nhà phát triển
quản lý nhiều dự án.
Bắt đầu từ
$1.99/ Mỗi tháng
Giảm giá 80% $199.99
$ 1.99 /tháng khi bạn gia hạn

Hosting tiết kiệm chi phí mang lại hiệu suất an toàn, đáng tin cậy. Xem tất cả các gói & chi tiết